Home > General > Rozdajemy kody do bety Revelation Online
login Login
  
  
Forum Software Features
Forum Software Download
Support
Top 10 List
Developers
License
Privacy


We are a small company specializing in Java applications. This forum software is the fruit of labor of many developers from Yasna Inc. and including those outside of Yasna Inc.
Although this software is maintained by developers from Yasna Inc., new feature development and enhancement requests are only done based on external requests. We maintain this project on volunteer basis and take no responsibility for its fitness of use. Please read our license agreement.
This forum software is 100% pure Java.Links To Visit
Pick Your Own
Free Wedding Website
Farm
Classified Software
free home listing
CISSP
Wedding Flowers 

 

Click to view all topics in this forum View Topics    Click to post a new message in this forum Post New Message    Click to reply to this message Reply    Click to search for messages in this forum Search This Forum     

There are 0 replies to this message. This thread was viewed 3779.

Author Topic: Rozdajemy kody do bety Revelation Online
posted by: playerhot (  futshop )
23.247.102.64
Verified by SexStanding.com
Last logged in:Mon, Aug 20 at 02:33:05 EDT
Click to reply to this message
posted Tuesday, Apr 25 at 11:41 PM
Tue, Apr 25 at 11:41:23 EDT
Rozdajemy kody do bety Revelation Online
Rozdajemy kody do bety Revelation Online!

Kolejna faza testów rozpocznie si? za cheap revelation online gythil kilka dni. Z tej okazji mamy dla Was 500 kodów!

Niektórzy zacz?li ju? ferie zimowe. Je?li nie macie pomys?u na ten wolny czas lub po prostu chcecie w ciekawy sposób sp?dzi? d?ugie, zimne wieczory, mamy dla Was interesuj?c? propozycj? - do??czcie do wybranej grupy u?ytkowników, która b?dzie mog?a wypróbowa? swoich si? w grze Revelation Online. Twórcy potwierdzili, ?e od 19 stycznia do 2 lutego odb?dzie si? kolejna faza testów beta. Je?li s?ysza?e? ju? o grze i chcia?by? sprawdzi?, czy warto w ni? zainwestowa? swój czas, zach?camy do wzi?cia udzia?u w testach.

Do rozdania mamy ??cznie 500 kodów. Nie jest to spora liczba, wi?c spieszcie si? z pobieraniem. Aby to zrobi? wystarczy klikn?? w przycisk znajduj?cy si? poni?ej. Przypominamy, ?e buy revelation online gythil gra dost?pna jest wy??cznie na PC, a udzia? w becie mog? wzi?? ci, którzy zakupili jeden z Founder?s Packów - Explorer, Founder i Deluxe ? lub, oczywi?cie, stali si? posiadaczami specjalnego klucza gwarantuj?cego dost?p.

Podczas nadchodz?cych testów beta gracze b?d? mieli mo?liwo?? odkrycia poziomu 69 i przygotowania si? do nowych przysz?ych do?wiadcze?. Kiedy pobierzecie kod, udajcie si? na revelation online imperial coins oficjaln? stron? gry, tam go wklepcie i czekajcie na dzie? rozpocz?cia betatestów.
See more of these in playerhot online now... well done, come here for more revelation online gythil! so cheap and fast by us!Post New Message

Name
Email
subject
Your Reply
Enter the code
   

Brought to you by:
Farm Visit For Sale By Owner